Sport dla Sopocian – darmowe zajęcia na sali Reha Sopot