Rezerwat Przyrody Łęg nad Swelinią

Rezerwat Przyrody „Łęg nad Swelinią” w Sopocie

Rezerwat „Łęg nad Swelinią” utworzony w 2005 roku na powierzchni 13,4 ha „Łęg nad Swelinią”, obejmuje lesiste dno źródliskowego odcinka doliny Swelini, położone w strefie krawędziowej wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego.
Chroni dobrze zachowane lasy łęgowe i grądowe oraz półnaturalne śródleśne łąki.
Drzewostan dominującego powierzchniowo łęgu jesionowo-olszowego buduje prawie wyłącznie olsza czarna. Mniejszą część powierzchni zajmuje grąd pomorski, o drzewostanie złożonym głównie z grabu pospolitego, dębu szypułkowego i olszy czarnej.
łąki zajmują kilkanaście procent powierzchni rezerwatu.
Stwierdzono tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych. Sześć z nich podlega ochronie częściowej ( kruszczyk szerokolistny, kukułka krwista, kukułka szerokolistna, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko). Niektóre obecne tu gatunki wymienione są na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego, m.in. czerniec gronkowy, fiołek przedziwny, manna gajowa, szczaw gajowy kukułka plamista.
Z rzadkich ptaków często widuje się tu dzięcioła czarnego i pliszkę górską.
W Swelini zaobserwowano rzadkiego płazińca, wypławka alpejskiego, którego obecność dobrze świadczy o czystości wód.

– Nadleśnictwo Gdańsk

Innymi słowy, to piękny rejon na wędrówkę po okolicy ze Stawem Mazowieckim, na którym swoje żeremia mają bobry.